Délka prstů versus sexuální orientace

03.10.2008 15:33

Moskevští vědci kdysi provedli výzkum, jak lze rozeznat homosexuálně orientovanou osobu od heterosexuální. Jeden z faktorů, který zkoumali byla délka ukazováčku a prsteníčku. Pokud se podíváte na ruku heterosexuálního muže a porovnáte délky jeho prsteníčku a ukazováčku, s největší pravděpodobností bude jeho prsteníček výraznš delší. Podle vědců tento faktor souvisí s prenatální androgenizací. Pokud porovnáte prsty u heterosexuální ženy, měla by mít délky prstů opačně, to znamená kratší prsteníček a delší ukazováček popřípadě stejně dlouhé.

Vědci tedy udělali výkum a u náhodně vybraného obyvatelstva porovnávali. Nakonci výzkumu došli k závěru, že vetšina obyvatel, u kterých byly délky prstů správné - ženy delší ukazováček, muži delší prsteníček, jednalo se téměř 100% o heterosexuálně orientované osoby. Avšak u ostatních, kteří měli délky opačné - muži delší ukazováček než prsteníček a ženy delší prsteníček než ukazováček, vyšlo na jevo, že 80% z nich bylo homosexuálních.

Jelikož jsme tento faktor už dříve sledoval. Rozhodli jsme se sem pro zajímavost umístit dotazník, jak to vypadá s vašimy prsteníčky a ukazováčky. Přikládáme ještě úryvek z odborného článku lékařů z 1.lékařské fakulty- zde

Velká pozornost je v poslední době věnována délce prstů, respektive vzájemnému poměru délky ukazováčku a prsteníku. U mužů je poměr druhého prstu ke čtvrtému menší než u žen a předpokládá se, že to souvisí s prenatální androgenizací. Většina studií to potvrdila u homosexuálních žen, délka jejich prstů se tedy spíše blíží mužům. U homosexuálních mužů však byly rozdíly buď podobné jako u homosexuálních žen (a pak by v jejich intrauterinním životě zřejmě docházelo k adekvátní androgenizaci až hyperandrogenizaci), ale ve stejném počtu amerických studií tento fakt neprokázali a délka prstů se blížila ženám (pak by tedy docházelo k hypoandrogenizaci). Některé studie zjistily rozdíly v konfrontaci se změněnou pohlavní identitou v dětství. Další studie naopak u mužů žádné změny v souvislosti se sexuální orientací neprokázaly.

S androgenizací má souviset i síla otoakustických emisí, která je u mužů slabší než i žen. U lesbických žen byly zjištěny intermediární nálezy. U mužů žádné rozdíly zjištěny nebyly.

Martin porovnal antropometrická zjištění na soboru homosexuálních mužů a žen a zjistil, že homosexuální ženy jsou v průměru těžší a muži naopak lehčí než jejich heterosexuální protějšky. Ve výšce se nelišili. Heterosexuální muži a homosexuální ženy však měli delší ruce, nohy a paže, což se vysvětluje vlivem vyšší prenatální androgenizace.

—————

Zpět