Slovníček

Comming out - V anglickém slovníku toto slovo znamená "debutující". V našem jazyce je to podobné. Je to první výstup, sebevyjádření, svojí orientace, sdělení okolí, rodině, první vztah, přiznání sobě samé...

Queer - Tohle slovíčko se používá poměrně často. Překládáme ho jako "teplý". Ve anglickém slovníku najdeme další výrazy, jako "divný", "buzerant" atd. I přesto, že doslovný překlad není moc hezký, používáme ho často a nestydíme se za to.

Homosexuál - Když si slovo rozložíme na "homo", latinsky stejný, stejnorodý a slovíčko "sexual", pohlaví, vznikne nám pojem označující člověka který inklinuje k stejnému pohlaví, je homosexuální.

Heterosexuál - Naopak "herero", různý, různorodý označuje člověka milujícího opačné pohlaví. To znamená, že když spolu žije muž se ženou, tak jsou oba heterosexuálové a tvoří heterosexuální pár.

Intersexuál - Někdy se narodí člověk, který má nejistou sexualitu. Bývají to lidé mající genetickou vadu. Místo klasického genotypu XX  nebo XY mají o jeden gen více nebo méně. A to hlavně XXY (Klinefelterův syndrom) nebo pouze x (Turnerův syndrom) a jiné. XXY takový člověk bude mužem, ale bude vykazovat větší známky ženskosti, má totiž o jeden chromosom X navíc. Má v sobě dva XX chromosomy, které sami vyjadřují ženské pohlaví, ale k tomu má také Y chromosom, který je zodopovědný za mužské pohlaví. 

Transgender - Do skupiny transgender lidí se řadí všichni, kteří jakýmkoliv způsobem neodpovídají klasickým očekáváním pro mužskou a ženskou roli např. transsexuální lidé, crossdresseři a transvestité.

Transsexuál - Je označení pro člověka, který se narodí doslova v jiném těle. Necítí se spokojený se svým pohlavím. Často nosí nejrůznější doplňky, aby měl pocit, že je tím, kým se vnitřně cítí. Díky pokročilé medicínské technologii a k četnosti těchto případů dnes není problém řešit transsexualitu chirurgicky. V naší republice je velice dobré zázemí pro změnu pohlaví s vynikajícími lékaři. Rozlišujeme dva typy transsexuálů. Prvním je Female to Male - FtM a druhým je Male tu Female - MtF.

Transvestita - Je to člověk, který se obléká jako opačné pohlaví a chová se tak. Muži nosí ženské šaty, šminky, líčí se a holky zase mužské obleky, saka, kravaty, klobouky. 

LGBTIQ - Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/Transgendered, Intersexual, Queer